Website Banner
     
   
     
 
 "SMY คือทีมงานผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์กว่าสิบปีด้านการตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำ"
 
     
 
 
     
 
» ขอบเขตของงานบริการ
1. ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. ตรวจสอบสอบบัญชีกรณีพิเศษตามมาตรฐานอื่นๆ

 
» อัตราค่าบริการ
ค่าสอบบัญชีเริ่มต้นที่ 6,000 บาทต่อปี
 
     
     
     
  บริษัท เอสเอ็มวายแอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด
สำนักงานใหญ่

42/23-24 โครงการโคซี่ คอร์เนอร์ ชั้น 3 ซอยกำนันแม้น
ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์: 02 413 2707, 089 116 3734
เวลาทำการ  จันทร์ - ศุกร์  9:00 -17:00 น.
อีเมล์: info@smyaccounting.com
 
 
Current Pageid = 8