Website Banner
     
   
     
 

 
 
 
 
อากรแสตมป์เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการกระทำ ตราสาร 28 ลักษณะ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์
 
     
 
» ตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์
» ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์
» วิธีการเสียอากร
» การยกเว้นอากร
» การลดอากร
» ความรับผิดกรณีไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ และการไม่ออกใบรับ
» ข้อเสียของการมิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์
» การขอคืนเงินอากร
 
 
 
ที่มา : http://www.rd.go.th
 
     
     
  บริษัท เอสเอ็มวายแอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด
สำนักงานใหญ่

42/23-24 โครงการโคซี่ คอร์เนอร์ ชั้น 3 ซอยกำนันแม้น
ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์: 02 413 2707, 089 116 3734
เวลาทำการ  จันทร์ - ศุกร์  9:00 -17:00 น.
อีเมล์: info@smyaccounting.com
 
 
Current Pageid = 23