Website Banner
     
   
     
 

 
     
 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่างแทนภาษีการค้าที่ถูกยกเลิก ภาษีธุรกิจเฉพาะเริ่มใช้บังคับใน พ.ศ.2535 พร้อมกันกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
     
 
» ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
» การประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
» กิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
» ฐานภาษีและอัตราภาษี
» หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
» การยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ
» การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ
» กำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี (ภ.ธ.40)
» สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
 
 
 
ที่มา : http://www.rd.go.th
 
     
     
  บริษัท เอสเอ็มวายแอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด
สำนักงานใหญ่

42/23-24 โครงการโคซี่ คอร์เนอร์ ชั้น 3 ซอยกำนันแม้น
ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์: 02 413 2707, 089 116 3734
เวลาทำการ  จันทร์ - ศุกร์  9:00 -17:00 น.
อีเมล์: info@smyaccounting.com
 
 
Current Pageid = 21