Website Banner
     
   
     
 

 
     
 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
 
» ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
» ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
» ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่สามารถขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้
» วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
» กำหนดเวลาการจดทะเบียน
» สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
» ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
» ใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
» หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
» การเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
» กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
» การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
» กำหนดเวลา สถานที่ยื่นแบบและการชำระภาษี
 
 
     
   ใบกำกับภาษี  
 
» การออกใบกำกับภาษี
» ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี
» ประเภทของใบกำกับภาษี
» การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
» การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่
» การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
 
 
     
 
ที่มา : http://www.rd.go.th
 
     
     
  บริษัท เอสเอ็มวายแอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด
สำนักงานใหญ่

42/23-24 โครงการโคซี่ คอร์เนอร์ ชั้น 3 ซอยกำนันแม้น
ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์: 02 413 2707, 089 116 3734
เวลาทำการ  จันทร์ - ศุกร์  9:00 -17:00 น.
อีเมล์: info@smyaccounting.com
 
 
Current Pageid = 20